בציור זה תוכלו למצוא חלק גדול מהשרירים המקרינים כאב לרוב חלקי הגוף

קל לזהות איזורים כואבים ואת מקורם השרירי.

מפת טריגרים