FMS

היא שיטה לאבחון כשלים תנועתיים הנובעים מהגבלה תנועתית או מאסימטריה. זיהוי של כשלים כאלה מסייע בטיפול ובמניעת פציעות עתידיות. 
ע"י 7 תרגילים פשוטים ניתן לזהות נקודות חולשה אצל הנבדק, ספורטאי או חובבן.
לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר.

fms header